Garantie/ reparatie/ retour.

Unieke maatwerk-garantie methode

Garantie en reparatie

Garantietermijn
Nordijn.nl streeft naar het maken en leveren van een goed product. Op al onze producten geldt een garantietermijn van 2 jaar. Deze garantie dekt zaken als gebrekkige kwaliteit, ondeugdelijkheid van de toegepaste materialen en incompleetheid, voor zover dit een toerekenbare tekortkoming betreft welke aantoonbaar veroorzaakt wordt door Nordijn.nl.

Wanneer het product niet volgens uw bestelling is geleverd of niet volgens de bedoelde wijze functioneert, bieden wij u de gelegenheid om binnen 14 werkdagen na het in ontvangst nemen, de bestelling te retourneren ter beoordeling/reparatie of langs te brengen op ons bezoekadres. Bijdorp-west 52 2992LC Barendrecht

Uitzonderingen
Meetfouten, normale slijtage (gebruikssporen), krimp, verkleuring, schade door een externe factor en gebreken als gevolg van oneigenlijk gebruik vallen niet onder de garantie.

Retourneren

Raamdecoratie
Alle producten die wij maken zijn op maat voor u gemaakt, maatwerk kunt u niet retourneren. Maatwerkproducten zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht.